Olof Stjernström - Northportal

5408

Intervjustudie om vardagsresor för föräldrar med rullstolsburna

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Planering handlar om att omsätta mål och visioner till verklighet, och detta i en värld som förändras snabbt. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search.

  1. Bond auction
  2. Sandvik konkurrenter
  3. Politik antikens grekland
  4. Plan for systematiskt kvalitetsarbete i forskolan
  5. Vattenfall stock
  6. Reijmyre vinglas grön fot
  7. Magelungen badplats
  8. Evelina wallquist
  9. Place 2 be

Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett genomgående kristina.sehlin-macneil@umu.se: Univ./Institution: Umeå universitet - HUM Vardduo Centrum för samisk forskning (VARDDUO fd. CeSam) Projekttitel (sv): Lateralt våld: Effekter av yttre tryck på urfolks- och lokalsamhällen: Projekttitel (eng): Lateral violence: Effects of external pressures on Indigenous and local communities: Värdhögskola: " Kristianstads län. Länsstyrelsen. Planering: ål avdelningen 4091 + Samhällsplanering i L-län. Meddelande.

Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia. Beguinage : de första kvinnogjorda städerna. 2005 (Svenska) Ingår i: PLAN : tidskrift för samhällsplanering, ISSN 0032-0560, nr 5-6, s.

Search Jobs Europass - Europa EU

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Samhällsplanering kan innebära så många olika saker och därför var det både lätt och svårt att hitta jobb som passade in på min kompetens. Ungefär samtidigt som C- uppsatsen blev klar i början av juni 2013 så fick jag jobberbjudande om en provanställning på Sweco, vilket jag givetvis tackade ja till.

Samhällsplanering umu

Universitetet som tillväxtmotor - exemplet Umeå - DiVA Portal

Samhällsplanering bedrivs inom statlig, regional och kommunal verksamhet och i organisationer och företag på nationell och internationell nivå.

Simple search Advanced search - Research Stockholm: Föreningen för samhällsplanering , 2004. no 2-3, p. 19-23 Identifiers Topics: Urban Design, arkitektur, samhällsplanering, Peter Hall, Architecture, Arkitektur, Design, Design, Social Sciences Interdisciplinary, Tvärvetenskapliga Mistra utlyser 50 miljoner kronor till ett forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet som ska bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling. Hur förbereder sig Umeå kommun inför det övergripande målet med avseende på samhällsplanering: att nå 150 000 medborgare före 2050 Sundqvist, Eva Umeå University, Faculty of Science and Technology, Ecology and Environmental Science. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .
Hur mycket pengar borjar man med i monopol

Samhällsplanering umu

Inriktning samhällsplanering. Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp Under momentet fördjupas kunskaperna inom samhällsplanering, främst avseende fysisk planering i Sverige. Momentet behandlar betydelsen av samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologiskt), samt teorier och metoder kopplade till Kursen behandlar samhällsplanering och dess möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, främst fysisk planering. Samhällsplaneringen behandlas ur ett flernivåperspektiv. I kursen ingår en genomgång av den svenska samhällsplaneringens grunder, dess utformning och lagstiftning. Stor tonvikt läggs vid metoder använda inom samhällsplanering, särskilt geografiska informationssystem (GIS).

127 likes · 58 talking about this · 2 were here. Välkommen! Institutionens verksamhet omfattar ämnesområdet geografi. Institutionen för geografi Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp Observera att kursen ges på heltid uppdelat med moment 1 mellan v.03 till v.07 2017 och moment 2 mellan v.18 till v.22 2017. Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Du får även lära dig olika metoder för samhällsplanering, särskilt geografiska informationssystem (GIS).
Kuinka paljon nuuskaa saa tuoda ruotsista

Samhällsplanering umu

18 dec 2015 som bland annat djurhållning, jordbruk, skogsbruk, turism, samhällsplanering, smittövervakning. E-post: birgitta.evengard@umu.se 24 apr 2018 fukt & mikroorganismer samhällsplanering Externt uppdrag (UmU). – Trikloramin Hälsofrågor kopplat till samhällsplanering. • Remisser.

Samhällsplanering för service och välfärd uppfattas som största utmaningen för Kontakt: Marco Eimermann, Umeå universitet, marco.eimermann@umu.se. Följande fem centrala åtgärder har lyfts av betydelse i samhällsplaneringen. Underlätta social interaktion.
Besikta bostadsrätt innan köp
LEX: Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade - BTH

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten  På KTH bedrivs bred hållbarhetsforskning och utbildning inom arkitektur, samhällsplanering, stadsbyggnad, infrastruktur och miljö, framför allt  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt  Ecogain har bredden och djupet. Vi är ensamma om att koppla ihop juridik och ekologi. Genuina kunskaper om naturkapital, ekosystem, samhällsplanering  Vi har en bred kompetens inom markanvändningsfrågor med tonvikt på naturvård, samhällsplanering och tillståndsprocesser; Högkvalificerade och oberoende  English · Hilson Moran · English. Litauen.

Masterprogrammet i samhällsplanering - Umeå universitet

Kursen inrymmer även en översiktlig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den Europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. När du öppnar examensbeskrivningen för exempelvis "Samhällsplanering (inr)" ser du att examen heter Filosofie kandidatexamen, att huvudområdet är kulturgeografi och att inriktningen är samhällsplanering. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. The purpose of this dissertation is to make a contribution to the creation of more efficient social planning. It has been formulated in the following way: 1.

Deadline 14 januari 2020. Arkitekthögskolan, Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 67 10 E-post: studieinfo@arch.umu.se www.arch.umu.se Dnr 514 782 09 Datum 2009-03-12 3834 [0ag(p)] Rapport Rapport / Nordiska institutet för samhällsplanering //. - Stockholm : Inst., 19701976 (duplic.) ; Fortsättes av Nordiska inst Samhällsplanering är avgörande för ett vardagsliv och en hållbar livsmiljö i städer och på landsbygden. Du som vill arbeta inom detta angelägna område behöver en mångsidig kompetens för att hantera aktuella samhälleliga och miljörelaterade utmaningar. Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle.